งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

หน่วยงานโรคผิวหนังและโรคผิวหนังเนื้อชา

หน่วยงานจักษุ

หน่วยงานอายุรกรรม

หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ

หน่วยงานหู  คอ  จมูก  และภูมิแพ้

หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

หน่วยงานโรคผิวหนังวัดมกุฎ

      งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

หอผู้ป่วย  2

หอผู้ป่วย  3 - กึ่งวิกฤต

หอผู้ป่วย  4

หอผู้ป่วยโรคทั่วไป - พิเศษ

      งานประสานสิทธิประโยชน

      งานการพยาบาลเฉพาะทาง

หน่วยงานห้องผ่าตัด

หน่วยงานวิสัญญี

      งานการพยาบาลชุมชน

      งานการพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์

      งานการให้การปรึกษา

      งานสนับสนุนบริการ

หน่วยงานซักฟอก

หน่วยงานจ่ายกลาง

 

 

หน่วยงานจักษุ  
 

                       ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคทั่วไป    ที่มีปัญหาทางด้านจักษุทุกประเภทและให้บริการด้านการผ่าตัดด้วยโรคทางด้านจักษุ โดยให้ความรู้การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด  และ  หลังผ่าตัด   ให้บริการตรวจผู้ป่วยโรคเรื้อนตามนิคมต่างๆทั่วประเทศ     และมีเครื่องมือพิเศษ  เฉพาะทาง เครื่องตรวจวัดลานสายตา เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องยิงเลเซอร์  และการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องอุลตร้าซาวด์  ออกหน่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านจักษุ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ       สถานที่ให้บริการ                 ชั้นที่1
 อาคารฟื้นฟู  5 ชั้น      

        หมายเลขโทรศัพท์              02-3868153 ต่อ 281, 282
       วันและเวลาให้บริการ        จันทร์ - วันศุกร์
  เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น.
     ตารางออกตรวจ    
 
            วันจันทร์                         นพ.เสรี                  ขันติเศรษฐ์
           วันอังคาร                         นพ.วิชัย                  ฉันทะพิชญ์
           วันพุธ                                นพ.อริย์ธัช            เอี่ยมอุดมสุข
           วันพฤหัสบดี                    นพ.จุมพล              ตันติวงษากิจ
           วันศุกร์                             นพ.ศุภวัฒน์           ตรีภัทรชยากร

      อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
                                    - จักษุแพทย์                               5         คน                                  
                                    - พยาบาลวิชาชีพ                     5         คน

                                    - ลูกจ้างประจำ                          1         คน
                                    - ลูกจ้างชั่วคราว                        5        คน